Kadiri Tarikatı

 / Kadiri TarikatıBütün yaratılanları, sonradan muradı ilâhiyesi üzerine halk eden, yaşa­tan, rızkını veren, öldüren ve yeniden diriltecek hesap gününün yegâne sahibi Cenabı Hakka (C.C. hz.) nihayetsiz Hamdü Senalar olsun (Âmin).


Bitmeyen Salâtu Selâm, Habibi ve Resulü Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.) ve onun nurlu yolunda olan ehli beytinin, sahabeyi kiramın ve bütün ümmeti Muhammed’in üzerine olsun (Âmin).

Sevgili kardeşim, intisap ettiğimiz tarikatı cehrinin zuhurunu şöyle anlatıyorlar: Bir gün Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam (S.A.V.) Hazreti Ali Kerremallahu veche ile otururlarken:

- Ya Ali! Gözlerini yum ve beni dinle. Sonra bu söylediklerimi üç defa da sen söyle ben dinleyeyim, buyurdu. Sonra gözlerini yumarak yüksek sesle üç defa:

- La ilahe İllallah, dedi. Daha sonra Hz. Ali (Rd.) gözlerini yumdu ve yüksek sesle üç defa:

- La ilahe İllallah, dedi. Resulü Ekrem de Hz. Ali’yi dinledi.

Mensup olduğumuz zikri cehri tarikatı bu şekilde zuhur edip mübarek şecerede ismi geçen Meşayıhı Kiram vasıtasıyla sevgili şeyhimiz Hayri Baba Hz.lerine kadar gelmiştir.