Silsile-i Meşayıh Efendilerimiz

 / Silsile-i Meşayıh Efendilerimiz

SİLSİLEİ ŞERİFEİ KADİRİYYE

MENBAI FEYZİ VEL KEMAL

  

1. Seyyidel evveliyne vel ahiriyn Muhammed Mustafa (S.A.V.)

 

2. Ebu Hasaneyn İmamı Aliyyül Mürtaza Bini Ebu Talip Keremallahu  veche ve Radiyallahu teala Anh.

 

3. Ebu Abdullah İmamı Hüseyin                        3. Ebu Said Hasan Bini Yaserül Basri

   (R. teala A.)                                                           (R. teala A.)  

 

4. Ebu Muhammed İmamı Zeynel                     4. Eşşeyh Habibül A’cemi (K.S.)

   Abidin (R. Teala A.)    

 

5. Ebu Cafer İmamı Muhammed                        5. Eşşeyh Davudi Tai (K.S.)

    Bakir (R. Teala A.)

 

6. Ebu Abdullah İmamı Caferrüssadık (R. Teala A.)

 

7. Ebül Hasan İmamı Musa Kazım (R. Teala A.)

 

8. Ebül Hasan İmamı Aliyyülrıza (R. Teala A.)

 

9. Eşşeyh Efham Ebu Mahfuz Maruf Aliyyül Kerhi (K.S)

 

10.Eşşeyh Ebul Hasan Serıyyüssakati (K.S.)

 

11.Seyyidittaifetüs Sofiyye Cüneydi Bağdadi (K.S)

 

12.Eşşeyh Ebu Bekir Delfi Bini Caferis Şibli (K.S.)

 

13.Ebül Fadl Abdül Vahit Bini Abdulaziz Temini (K.S.)

 

14.Eşşeyh Ebül Fereç Yusufüttarsusu (K.S.)

 

15.Ebül Hasan Ali Bini Muhammed Bini Yusufül Karşiyül Hakkari (K.S.)

 

16.Kadiyül Kuzak Ebu Saidil Mübarek Bini Aliyyül Mahzumiyyül Bağdadi (K.S.)

 

17.Piri Tarikat Muhyissünneti Veddin Gavsü Rabbülalemeyn Ebu Muhammed Muhyid­din Abdulkadiril Geylani El Hasani El Hüseyni Rıdvanullahi Aleyhim (R.A.)

 
 

18.Cemalül Irak Eşşeyh Esseyid                   18.Eşşeyh Esseyyid Ebu Bekir

     Abdurrezzak (K.S.)                                            Abdulaziz (K.S.)

 

19-Eşşeyh Osmanül Geylani                          19.Eşşeyh Esseyyid Muhammedünil

     (K.S.)                                                                   Hattak (K.S.)

 

20.Eşşeyh Yahya El Basri                               20.Eşşeyh Esseyyid Şemseddin

     (K.S.)                                                                  (K.S.)       

 

21.Eşşeyh Nureddinişşami                            21.Eşşeyh Esseyyid Şerafeddin

     (K.S.)                                                                  (K.S.)

 

22.Eşşeyh Abdurrahmanil Haselani              22.Eşşeyh Esseyyid Zeyneddin

     (K.S.)                                                                 (K.S.) 

 

23.Eşşeyh Burhaneddinizzenceri                  23.Eşşeyh Esseyyid Veliyeddin

      (K.S.)                                                                (K.S.)

 

24.Eşşeyh Esseyyid Muhammed                  24.Eşşeyh Esseyyid Nureddin

     Ma’sumilmedeni (K.S.)                                  (K.S.)

 

25.Eşşeyh Esseyyid Abdurrezzakül              25.Eşşeyh Esseyyid Hüsameddin

     Hamevi (K.S.)                                                 (K.S.)

 

26.Eşşeyh Esseyyid Hüseynil                       26.Eşşeyh Esseyyid Yahya

     Ezmirani (K.S.)                                               (K.S.) 

 

27.Eşşeyh Ahmedi Muhammed                    27.Eşşeyh Esseyyid Ebu

     Hindil Lahuri (K.S.)                                        Bekrinilbağdadi (K.S.)

 

28.Eşşeyh Mahmudüz Zengine-i                28.Eşşeyh Esseyyid Muhammed

     Talabani (K.S.)                                              Derviş (K.S.)

   

29.Eşşeyh Ahmedet Talabaniyul                   29.Eşşeyh Esseyyid Zeyneddin

     Kerküki (K.S.)                                                (K.S.)

 

30.Eşşeyh Esseyyid Ziyaeddin                     30.Eşşeyh Esseyyid Mustafa

Abdurrahmani Halis Talabani  (K.S.)                Elbağdadi (K.S.)

    

 

                                                                             31.Eşşeyh Esseyyid Süleymanel

                                                                                Bağdadi (K.S.)                    

 

 

                                                                             32.Eşşeyh Esseyyid Aliyyül

                                                                                 Bağdadi (K.S.)

 

                                                                             33.Eşşeyh Esseyyid Eyyüp

                                                                               Urfavi (K.S.)

 

31.Eşşeyh Esseyyid Dede Osman Avni Baba Urfavi (K.S.)

 

32.Eşşeyh Esseyyid Hacı Ömer Hüdai Baba Köğengi (K.S.)

 

33.Eşşeyh Esseyyid Muhammed Baba Kürki (K.S.)

 

34.Eşşeyh Esseyyid Mustafa Hayri Baba Malatyevi (K.S.)

 

35.Eşşeyh Esseyyid Hacı Mehmet Baba Kırşehri (K.S.)