Eşşeyh Esseyyid Muhammed Baba Kürki (K.S.)

Halisa ve Seçkinleri / Eşşeyh Esseyyid Muhammed Baba Kürki (K.S.)

EŞŞEYH ESSEYYİD HACI MUHAMMED BABA (K.S.)

 Kaynak : Halisa ve Seçkinleri

 Yazan    : Mehmet ALBAYRAK

          Elazığ’ın Hazar gölü kenarındaki Kürklü Köyü’nden Gafur Oğullarından Ahmet oğlu Hacı Muhammed Baba Hz.leri ne zaman doğdu, gençliği yani çocukluk zamanı nasıl geçti, Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.leriyle nerede ve nasıl tanıştığı hakkında bir bilgiye sahip değiliz.

 

          Şu kadarını duyup öğrendik, Hacı Muhammed Baba Hz.leri, kendi köyü Kürklü’den kendisine ait gayrimenkulü satarak zahiren de daha yakın olmak maksadıyla Köğenk’e gelme isteği, sevgili Şeyhi Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.leri tarafından kabul edilir. Kendisine Köğenk’den bir parça da arazi satın alınır. Hacı Muhammed Baba Hz.leri bu şekilde sevgili şeyhi Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.lerine hizmet etmeye başlar.

 

          Hizmeti esnasında bir gün Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.leri sevgili müridi Hacı Muhammed Baba Hz.lerini Çilehaneye kor. Hacı Muhammed Baba Hz.leri çilehanede ibadet, taat ile kırk günü tamamlamak üzere iken, otuz sekizinci gün bir de bakar ki çilehanenin içi bir sürü tuhaf insan suretinde ruhanilerle dolmuş. Ellerindeki masaları ve sandalyeleri üst üste koyarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hacı Muhammed Baba Hz.leri "Ne yapıyorsunuz" diye sorduğun­da "Seni miraç ettireceğiz" diyorlar. Hacı Muhammed Baba Hz.leri Euzu besmele çekip "Destur, himmet Ya sevgili şeyhim Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.leri" der. Şeyhi Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.leri de kolları sıvamış, abdeste hazırlanıyor­muş. O vaziyette içeri giriverince ruhaniler ellerindeki eşyalarıyla birlikte birden dağılıp kaçmışlar.

 

*  *  *

 

          Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.lerinin bilindiği gibi birçok halife ve görevlileri vardır. Hacı Muhammed Baba Hz.leri de kıymetli mürit ve halifeler­inden biridir. Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.leri bu fani dünyaya veda edince, kendisinin manevi hal ve derecesine hiç bir halifesi ulaşamadığından, bu manevi hali Yemenli bir şeyhe nasip olmuş. Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.lerinin halife ve müritlerinin eski feyiz ve neşeleri kalmamış. Bunun üzerine Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.leri kabri saadetlerinden Hacı Muhammed Baba Hz.lerine Medine-i Münevvere’ye Resulullah Efendimiz Hz.lerinin ziyaret ve hizmetinde bulunmak üzere Medine-i Münevvere’ye gitmesini emir ve işaret eder. Bu manevi emir ve tavsiye üzerine Hacı Muhammed Baba Hz.leri Medine-i Münevvere’ye gider.

 

          Medine-i Münevvere’de mücavir olarak 7 - 8 sene kadar kalır. Ya Yemenli şeyh dünyayı değişmiş olacak veya Hacı Muhammed Baba Hz.leri Cenabı Hakkın (C.C.) lütfi keremi, Sevgili Peygamberimizin şefaat ve teveccühleri, Pirimiz Gavsul Azam Abdulkadir Hz.lerinin ve silsile-i meşayıhı kiram efendilerimizin himmet ve duaları bereketiyle Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.lerinin manevi hali Hacı Muhammed Baba Hz.lerine verilir ve Hacı Muhammed Baba Hz.lerine Medine-i Münevvere’den Elazığ’ın Köğenk’e dönmesi manen işaret olunur.

 

          Hacı Muhammed Baba Hz.leri Köğenk’e gelip yerleşince yukarda anlattığımız gibi Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.lerinin diğer halifeleri "Sadece Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.lerinin halifesi sen misin ki Köğenk’e gelip yerleştin? Biz de onun halifesiyiz" diyerek sancağını alıp taraftarlarını toplayıp Hacı Muhammed Baba Hz.lerini sık sık rahatsız etmeye başlarlar.

 

          Öğrendiğimize göre, yani sevgili şeyhimiz Hayri Baba Hz.lerinin nakline göre, Hacı Muhammed Baba Hz.leri çok celalli bir zâtmış. Yine günlerden bir gün Hacı Muhammed Baba Hz.lerinin yanına gelen diğer halifelerine "Benden ne istiyorsunuz? Eğer imtihan olmak istiyorsanız, bunu da "Tesbih kimden kaldı, taç kimden kaldı" gibi sözlerle yapmak istiyorsanız, bu gibi sözleri mahallenin çingeneleri de duyup öğrenmiştir. Bu gibi sözlerle imtihan olmaz" der. Onlar Hacı Muhammed Baba Hz.lerine hitaben "Ya, nasıl imtihan olunur?" deyince, Hacı Muhammed Baba Hz.leri de "Beraberce bir kabrin başına gideriz, biiznillah kabirdeki ölüyü kim diriltip kaldırırsa diriltip kaldıramayanın boynunu vurup uçurması, yani katli kanı ona helaldir, veyahut diri bir adamı öldürüp çuvala koyup yine biiznillahi teala duası bereketiyle diriltip kaldırana, kaldıramayanın katli, kanı helaldir, diye bir mukavele yazalım. Haydi, buyurun imtihana" deyince, o sancağını çekip taraftarlarını toplayıp gelen diğer halifeler çekilip giderler. Hacı Muhammed Baba Hz.leri de rahatça Köğenk’te kalır.

 

*  *  *

          Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.leri hayatta iken, Hacı Muhammed Baba Hz.lerine Köğenk’teki bir evi işaret ederek "Bu evin sahibi ölecek bilahare dul hanımıyla sen evleneceksin" demişti. Aynen Hacı Ömer Hüdai Baba Hz.lerinin dediği gibi olmuş.

 

          Bilindiği gibi Hacı Muhammed Baba Hz.lerinin zahir evlatları yok. Cenabı Hakka (C.C.) hamd olsun ve adetlerini daha da artırsın, amin. Manevî evlatları elhamdülillah çok.

 

          Hacı Muhammed Baba Hz.lerinin türbei saadetlerinin resimleri kitabın sonunda bulunmaktadır.

 

 

*  *  *